Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy orzeczenie w sprawie lustracyjnej radnego Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 06.11.2015

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 5 listopada 2015 roku (sygn. II Aka 112/15) utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2014 stwierdzające, iż Stanisław Rzewnicki – radny Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt współpracy w charakterze tajnego współpracownika ze Służbą Bezpieczeństwa.

Apelację od orzeczenia złożył lustrowany, działający przez swego pełnomocnika. W wydanym w I instancji orzeczeniu Sąd orzekł wobec lustrowanego na podstawie art. 21a ust. 2a ustawy lustracyjnej utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3  lat, zaś na podstawie art. 21a ust. 2b wymienionej ustawy orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 w/w ustawy, na okres 3  lat.

Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry