Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie lustracyjnej radnego Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 30.12.2014

Sąd Okręgowy w Białymstoku (sygnatura III K 133/14) w dniu 19 grudnia 2014 orzekł, iż Stanisław Rzewnicki – radny Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, zatajając w nim fakt współpracy w charakterze tajnego współpracownika ze Służbą Bezpieczeństwa. Sąd orzekł wobec lustrowanego na podstawie art. 21a ust. 2a ustawy lustracyjnej utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy,  na okres 3  lat, zaś na podstawie art. 21a ust. 2b wymienionej ustawy orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 w/w ustawy – na okres 3 lat.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Stanisław Rzewnicki złożył oświadczenie w dniu 20 października 2010 roku w związku z ubieganiem się o funkcję publiczną radnego Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie został wybrany radnym Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

Naczelnik OBL w Białymstoku
prok. Andrzej Ostapa

do góry