Nawigacja

Komunikaty

Wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec radnego Rady Gminy Górowo Iławeckie

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 11.09.2014

W dniu 10.09.2014 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygnatura II K 135/14) na wniosek prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku wszczął postępowanie lustracyjne wobec Jana Szawary.

Jan Szawara złożył oświadczenie lustracyjne w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną radnego Rady Gminy Górowo Iławeckie. W złożonym oświadczeniu stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem, w rozumieniu art. 3a ustawy lustracyjnej, organów bezpieczeństwa państwa. Jan Szawara aktualnie pełni funkcję publiczną radnego Rady Gminy Górowo Iławeckie. Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego został skierowany w powyższej sprawie w dniu 21.07.2014 roku.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku
prok. Andrzej Ostapa

do góry