Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

Procesem gromadzenia zasobu w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie kierowało Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Białymstoku.

Na zasób archiwalny olsztyńskiej Delegatury składają się materiały archiwalne, w postaci dokumentacji aktowej, organów więziennictwa w ilości 148,42 mb, sądów i prokuratur - 102,04 mb, archiwów wojskowych - 10,08 mb, byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie - 5,12 mb oraz darowizny i kolekcje prywatne - 0,9 mb. Stan zasobu na 31 grudnia 2014 r. wynosi 266,56 mb.

Obecnie w Delegaturze IPN w Olsztynie kontynuowane są prace związane z przejęciem akt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komend Powiatowych Policji woj. warmińsko-mazurskiego.

do góry