Nawigacja

Aktualności

Ceremonia pogrzebowa Kazimierza Chodzickiego ps. „Żak’’ – Przytuły, 5 lutego 2019

Dnia 5 lutego 2019 r. w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego w Przytułach odprawiona została msza pogrzebowa w intencji Kazimierza Chodzickiego, żołnierza Armii Krajowej, aktywnego działacza i założyciela pierwszego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność w Zambrowie.

W miejsce spoczynku na cmentarzu rzymskokatolickim zmarłego odprowadzili m. in. ksiądz proboszcz miejscowej parafii Tadeusz Golon oraz działacze opozycji solidarnościowej Stanisława Korolkiewicz i Leszek Feszler.

Wystawione zostały sztandary reprezentujące NSZZ „Solidarność’’ w Zambrowie  oraz  sztandar Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych. Ceremonii pogrzebowej towarzyszyła asysta żołnierzy z 1 Podlaskiej Brygady  Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecny był również pracownik białostockiego Oddziału Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – Łukasz Moniuszko, który złożył wieniec i zapalił znicz w miejscu pochówku zmarłego.

do góry