Nawigacja

Aktualności

Konkurs historyczny: Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej – zgłoszenia do 15 lutego 2019

Zapraszamy uczniów wszystkich poziomów nauczania do uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Celem projektu jest przypomnienie zaangażowania ziemiaństwa w obronę Polski we wrześniu 1939 r., działalność konspiracyjną i w walkę na wszystkich frontach II wojny światowej. Chcemy zwrócić uwagę na represje okupantów wobec przedstawicieli tej grupy, a także różne formy aktywności ziemian w organizowaniu pomocy społecznej. Pragniemy wzbudzić zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, a w szczególności jej lokalnym lub rodzinnym wymiarem. Dlatego nasz projekt kierujemy do nauczycieli historii, języka polskiego i lokalnych patriotów, pasjonatów historii z całej Polski inspirujących młodzież do zainteresowania dziejami Polski z okresu II wojny światowej z odniesieniem do lokalnych tradycji.

Proponujemy w związku z tym udział w serii konferencji edukacyjnych i warsztatów dla młodzieży z udziałem naukowców oraz świadków historii, organizowanych w oddziałach i delegaturach IPN. Pragniemy również zaproponować warsztaty dla nauczycieli dotyczące historii ziemiaństwa i metodyki nauczania o elitach społecznych. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest konkurs historyczny. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form – pisemnej, fotograficznej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków).

Zwycięzcy konkursu przyjadą do Krakowa na sesję naukowo - edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która planowana jest na pierwszą połowę czerwca 2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 15 lutego na poniżej podany adres e-mail

Koordynator na woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie:

dr Łukasz Lubicz-Łapiński

e-mail: lukasz.lapinski@ipn.gov.pl

do góry