Nawigacja

Aktualności

Obrady Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Olsztyn, 3 grudnia 2018

W dniu 3 grudnia 2018 roku odbyły się obrady Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powołanego przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Spotkanie miało miejsce w sali Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9).

Spotkanie rozpoczął dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, który powitał zebranych gości i przedstawił pracowników nowopowstałego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Następnie naczelnik OBUWiM IPN w Białymstoku - dr Jarosław Schabieński szczegółowo omówił zadania statutowe biura i ich dotychczasową realizację skupiającą się wokół remontów pomników i grobów, tablic memoratywnych oraz powstaniu nowych miejsc upamiętnień. Wszystkie wydarzenia były udokumentowane notatkami i zdjęciami w postaci prezentacji multimedialnej. Dr Ewa Rogalewska zreferowała temat związany z zasadami przyznawania medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN z dnia 26.01.2018 r.

Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie - dr hab. Karol Sacewicz omówił sprawy bieżące związane z upamiętnianiem i nazwami ulic w Olsztynie.

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Komitetu OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku – dr Paweł Myszkowski, który poruszył temat budowy kolumbarium na cmentarzu wojskowym w Białymstoku, sprawę upamiętnienia zapomnianego bohatera Mieczysława Torbicza ps. „Puchacz” w Kolnie oraz kwestie potrzeby częstszych spotkań Komitetu, jak też wspomniał o istniejącym sporze dotyczącym wizualizacji i renowacji pomnika Bóg – Honor – Ojczyzna w Białymstoku.

Ponadto zebrani dyskutowali o ustawie weterańskiej, współpracy z prezydentami miasta Białystok i Olsztyna, przeprowadzonych ekshumacjach, wizjach lokalnych cmentarzy oraz planach na przyszły rok.

do góry