Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Białystok, 16 października

16 października br. w siedzibie białostockiego oddziału IPN odbyło się spotkanie rozpoczynające II edycję projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, skierowane do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Przewidzianych jest jeszcze pięć spotkań z uczestnikami oraz wyjazd edukacyjny. Przedsięwzięcie otrzymało Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Patronat Narodowy został ustanowiony w stulecie odzyskania niepodległości, a przyznaje się go inicjatywom, które „służyć będą upamiętnieniu oraz pielęgnowaniu niepodległościowych postaw, dokonań i aspiracji”.

Cel projektu to m.in. zaprezentowanie procesu poszukiwań nieznanych miejsc pochówków ofiar reżimów totalitarnych, wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn” oraz kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, poszanowania dla życia ludzkiego oraz nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych. Uczestnicy poznają rolę poszczególnych dziedzin nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka) w programie poszukiwań i identyfikacji, poprzez losy jednostek zdobędą wiedzę o historii naszego kraju.

Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich etiud filmowych, których tematyka będzie nawiązywała do projektu.

W projekt zaangażowani są pracownicy Oddziałowego Biura Poszukiwań IPN w Białymstoku i Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej: Marta Chmielińskia – Jamroz oraz Krzysztof Jodczyk.

do góry