Nawigacja

Aktualności

Wyjazd uczestników projektu „Śladami Bohaterów – szlakiem walk o Niepodległą” - Białystok, 17 - 22 września 2018

W dniu 17 września br. w godzinach porannych spod siedziby białostockiego oddziału IPN wyruszyła grupa 38 uczniów i 7 nauczycieli realizujac kolejną edycję projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów”.

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy mieli możliwość oddać hołd poległym żołnierzom AK w bitwie pod Krawczunami, odwiedzić wileńską Rossę, zapalić znicze na grobach poległych żołnierzy walk 1918 - 1920 r., wojny obronnej 1939 r. i Operacji Ostra Brama 1944 r. Towarzyszący wyjazdowi wkład Przemysława Czyżewskiego z białostockiego Oddziału IPN przybliżył młodzieży obraz stosunków polsko–litewskich w l. 1918-1922.

Dzień drugi wyjazdu edukacyjnego „Śladami Bohaterów” rozpoczął się od stacji kolejowej w Bezdanach. W miejscu tym 26 września 1908 r. Józef Piłsudski wraz z szesnastoma innymi członkami Organizacji Bojowej PPS przeprowadził udany napad na pociąg przewożący pieniądze z podatków zebranych z ziemi polskich z terenu zaboru rosyjskiego. Zdobyto wówczas ok. 200 tys. rubli, które wykorzystano na dalszą działalność niepodległościową. 

W kościele, w miejscowości Powiewiórka (w 1867 r. został ochrzczony tam Józef Piłsudski), ks. Adam Szot odprawił uroczystą mszę świętą, w której udział wzięli wszyscy uczestnicy wyjazdu. Następnie młodzież przejechała do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Polski.

W Dyneburgu odbyło się spotkanie z mieszkającymi tam Polakami. Pan Ryszard Stankiewicz przybliżył uczestnikom wyjazdu historie walk polskich legionistów o Dyneburg, opowiedział o znajdującej się tam mogie wówczas poległych, która zniszczona została w drugiej połowie lat 50-tych XX w. przez władzę sowiecką. Zapalono znicze przy pomniku symbolizującym dawny cmentarz legionistów. Mieszkańcom zostały przekazane gry i publikacje wydane przez IPN.

Młodzież odwiedziła cmentarz w Ławkiesach na Łotwie, na którym znajdują się groby kilkudziesięciu żołnierzy z 1 Pułku Piechoty Legionów poległych we wrześniu 1919 r. w czasie tzw. Kampanii Łatgalskiej. Wówczas to wojsko polskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego wyzwoliło terytorium Łatgalii z rąk bolszewików. Wyjazd odbył się pod patronatem Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu:

http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/160060

 

do góry