Nawigacja

Aktualności

Inauguracja ścieżki edukacyjnej „Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej” – Giby, 17 września 2018

17 września 2018 r. w Gibach została otwarta ścieżka edukacyjna „Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej”. Inicjatorami i pomysłodawcami projektu są białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Na uroczystość otwarcia przybyli: Jarosław Zieliński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jan Kramnicz – wójt Gminy Giby reprezentujący władze samorządowe, przedstawiciele Kościoła, uczniowie i dyrekcja gminnych szkół, zaproszeni goście. Oddział IPN w Białymstoku reprezentowali dyrektor – dr hab. Piotr Kardela oraz naczelnicy: OBEN – dr Paweł Warot i OBBH – dr hab. Krzysztof Sychowicz.

Uroczystości rozpoczęto modlitwą u stóp Góry Krzyży oraz przemówieniami przedstawicieli instytucji zaangażowanych w powstanie ścieżki. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. Symbolicznego otwarcia ścieżki, odsłaniając pierwszą tablicę i przecinając wstęgę, dokonali minister Jarosław Zieliński oraz ks Stanisław Wysocki reprezentujący Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945. Podczas przemówienia złożyli na ręce dyrektora białostockiego oddziału IPN podziękowania za inicjatywę i wkład pracy włożony w upamiętnianie ofiar reżimu komunistycznego. Podkreślili w sposób szczególny zaangażowanie dr. Pawła Warota, który koordynował prace nad realizacją projektu, czynnie w nim uczestnicząc. Wytyczona trasa ścieżki wynosi około 23 km. Składa się z tablic umiejscowionych na terenie Nadleśnictwa Pomorze. Jej przesłaniem jest informowanie i przypominanie o miejscach, w których rozegrały się wydarzenia historyczne związane z Obławą Augustowską.

Następnie w Szkole Podstawowej w Gibach pracownik OBBH IPN w Białymstoku Jarosław Wasilewski wygłosił wykład na temat Obławy Augustowskiej. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna tablic umieszczonych na ścieżce. Młodzież szkolna przygotowała występ artystyczny, uczniowie śpiewali piosenki patriotyczne, m.in. „Biały Krzyż”, i recytowali wiersze.

Na zakończenie uroczystości odbył się Rajd Szlakiem Ofiar Obławy Augustowskiej, o charakterze edukacyjnym. Wzięło w nim udział około stu uczniów ze szkół gminy Giby. Nad pokonaniem trasy i przekazem treści edukacyjnych czuwali pracownicy białostockiego oddziału IPN: Urszula Gierasimiuk, Marta Chmielińska-Jamroz i Jarosław Wasilewski. Uroczystość zakończono grochówką, bigosem oraz kiełbaskami z ogniska, serwowanymi dla wszystkich uczestników.

 

do góry