Nawigacja

Aktualności

Wołyń 1943 - Historia i pamięć - wykład Sebastiana Nowakowskiego - Białystok, 12 lipca 2018

 • Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela i Sebastian Nowakowski
  Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela i Sebastian Nowakowski
 • Gości wita Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dr Paweł P. Warot
  Gości wita Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dr Paweł P. Warot
 • Sebastian Nowakowski opowiada o Zbrodni Wołyńskiej
  Sebastian Nowakowski opowiada o Zbrodni Wołyńskiej
 • zaproszenie
  zaproszenie
 • zaproszenie
  zaproszenie

W 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, 12 lipca 2018 r., odbyło się spotkanie zorganizowane przez białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Zgromadzeni goście wysłuchali wykładu Sebastiana Nowakowskiego pt. "Wołyń 1943 - historia i pamięć". Pan Nowakowski - pracownik olsztyńskiej Delegatury IPN - jest wybitnym znawcą problematyki związanej z ludobójstwem dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich. Ogromną wiedzę uzyskaną w czasie rozległych badań podbudowuje licznymi wyjazdami naukowymi na obszary dawnych kresów południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej.

Gości zgromadzonych w sali wystawienniczo-konferencyjnej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, powitał dr Paweł Warot Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. We wprowadzeniu podkreślił konieczność utrwalania pamięci o Zbrodni Wołyńskiej. Mimo kilkudziesięciu lat, jakie dzielą nas od wołyńskiego ludobójstwa, niezbędne jest utrwalanie wiedzy o Zbrodni i przekazywanie jej młodemu pokoleniu. W 75. rocznicę Rzezi te zadanie z powodzeniem wykonał prelegent, swoje wartościowe wystąpienie wzbogacając pokazem multimedialnym.

Rocznicowe spotkanie w białostockim IPN zaszczycili swoją obecnością m.in. prof. Eugeniusz Nikulin - rektor WSAP, Aneta Ejdulis reprezentująca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Białymstoku, Barbara Strzymińska-Zdancewicz reprezentująca Dyrektora Poczty Polskiej w Białymstoku oraz samorządowcy: Henryk Czmut - zastępca Burmistrza Siemiatycz i Grzegorz Jakuć - Wójt Gminy Turośń Kościelna. Szczególne miejsce wśród gości zajmowali przedstawiciele Klubu Więzionych i Represjonowanych - Janusz Purwin i Krystyna Strubel. Ważną grupę odbiorców stanowili żołnierze z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen.bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław” i 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zainteresowani mogli zadać pytania prelegentowi oraz oddać się kuluarowej dyskusji.

Krótką relację z wydarzenia zrealizowała TVP Białystok: http://bialystok.tvp.pl/38050668/wystawa-upamietniajaca-rzez-wolynska

do góry