Nawigacja

Aktualności

75. rocznica bitwy Uderzeniowych Batalionów Kadrowych z Niemcami - Pawły, 11 czerwca 2018

11 czerwca 2018 r. minęła 75. rocznica bitwy pod Pawłami (gm. Zabłudów, pow. białostocki). Tego dnia w 1943 r. Żołnierze IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego podjęli nierówną walkę z przeważającymi liczebnie oddziałami niemieckimi. W potyczce zginęli niemal wszyscy partyzanci oraz kilkudziesięciu żołnierzy formacji niemieckich.

Uroczystości rocznicowe odbyły się  przy pomniku Bojowników Walczących o Polskę i Honor Narodu w Pawłach. Po polowej Mszy świętej i okolicznościowych przemówieniach, odbył się apel poległych oraz salwa honorowa. Na zaproszenie Burmistrza Zabłudowa oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w uroczystości udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych, władz rządowych i samorządowych, wojsko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku reprezentowali Anna Kuźma i Paweł Nowik.

Przybyłe wiosną 1943 r. na Podlasie Uderzeniowe Bataliony Kadrowe były pierwszymi, które podjęły skuteczną walkę zbrojną z Niemcami i sowiecką partyzantką terroryzującą ludność Podlasia. Szlak bojowy UBK prowadził z Warszawy, przez Podlasie, Prusy Wschodnie, Nowogródczyznę i Wileńszczyznę. Zwieńczeniem czynu zbrojnego formacji był udział w operacji „Ostra Brama”.

do góry