Nawigacja

Aktualności

Wykład prof. dr. hab. Karola Sacewicza „Antykomunizm na straży Niepodległej. Przypadki wileńskie” - Wilno, 29 maja 2018

 • Prelegenta przedstawił dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku
  Prelegenta przedstawił dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku
 • Wykładowi dr. hab. Karola Sacewicza przysłuchiwała się grupa kilkudziesięciu osób
  Wykładowi dr. hab. Karola Sacewicza przysłuchiwała się grupa kilkudziesięciu osób
 • Dr hab. Karol Sacewicz podczas wykładu
  Dr hab. Karol Sacewicz podczas wykładu
 • Plakat wydarzenia
  Plakat wydarzenia

W ramach Przystanku Historia IPN w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie prof. dr hab. Karol Sacewicz wygłosił wykład pt.  „Antykomunizm na straży Niepodległej. Przypadki wileńskie”. Wykład był poświęcony antykomunizmowi w II Rzeczypospolitej, który był zgodny z polską racją stanu, o tym z kim i czym walczono oraz jaką rolę w akcji przeciwkomunistycznej odegrały środowiska polityczno-społeczne Ziemi Wileńskiej. Rozważania dotyczyły w głównej mierze problematyki społecznych inicjatyw antykomunistycznych, w tym dokonań polskiej szkoły sowietologicznej oraz aktywności publicystycznej m.in. wykładowców Uniwersytetu Stefana Batorego. Wykładu wysłuchała grupa kilkudziesięciu osób.

Prof. dr hab. Karol Sacewicz jest Naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz wykładowcą w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami Komunistycznej Partii Polski i antykomunizmu w II RP, życie politycznym w międzywojennej Polsce, jak również problematyką polityczno-militarnych relacji pomiędzy Polskim Państwem Podziemnym, a czynnikami sowiecko-komunistycznymi.

Relacje w mediach:

http://l24.lt/pl/radio-wilno/item/248027-prof-karol-sacewicz-i-dr-pawel-warot-dla-radia-wilno-o-antykomunizmie-na-strazy-niepodleglej-przypadki-wilenskie

do góry