Nawigacja

Aktualności

Wykład prof. dr. hab. Karola Sacewicza „Antykomunizm na straży Niepodległej. Przypadki wileńskie” - Wilno, 29 maja 2018

  • Plakat wydarzenia
    Plakat wydarzenia

W ramach Przystanku Historia IPN w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali nr 305 odbędzie się spotkanie i wykład prof. dr hab. Karola Sacewicza „Antykomunizm na straży Niepodległej. Przypadki wileńskie”. Wykład będzie poświęcony antykomunizmowi w II RP, który był zgodny z polską racją stanu, o tym z kim i czym walczono oraz jaką rolę w akcji przeciwkomunistycznej odegrały środowiska polityczno-społeczne Ziemi Wileńskiej. Rozważania dotyczyć będą w głównej mierze problematyki społecznych inicjatyw antykomunistycznych, w tym dokonań polskiej szkoły sowietologicznej oraz aktywności publicystycznej m.in. wykładowców Uniwersytetu Stefana Batorego.

Prof. dr hab. Karol Sacewicz jest Naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz wykładowcą w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami Komunistycznej Partii Polski i antykomunizmu w II RP, życie politycznym w międzywojennej Polsce, jak również problematyką polityczno-militarnych relacji pomiędzy Polskim Państwem Podziemnym, a czynnikami sowiecko-komunistycznymi. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

do góry