Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy i konferencja edukacyjna „Ojcowie Niepodległości” – Wasilków, 21 maja 2018

  • Plakat wydarzenia
    Plakat wydarzenia

W dniu 21 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Wasilkowie, na placu przed kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia (ul. Kościuszki 2) odbędzie się otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, która została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Następnie o godz. 12.30 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej (Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7) odbędzie się konferencja edukacyjna, podczas której zostaną wygłoszone następujące referaty:

  • „Pułkownik Stanisław Nilski-Łapiński, bohater walk o niepodległość” – dr Łukasz Lubicz-Łapiński (OBEN IPN Białystok)
  • „Józef Piłsudski - droga do niepodległości” – dr Waldemar F. Wilczewski (OBEN IPN Białystok)
  • „Roman Dmowski - twórca nowoczesnego polskiego nacjonalizmu” – dr Paweł Warot (naczelnik OBEN IPN Białystok)

Na wernisaż wystawy i konferencję zapraszają organizatorzy: dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela i burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski. Patronem honorowym wystawy i konferencji jest Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Wystawa „Ojcowie Niepodległości” otwierana jest tego dnia we wszystkich oddziałach IPN na terenie całego kraju. W ten sposób białostocki oddział IPN inauguruje Biało-czerwony Szlak Niepodległej.

Patronat medialny: Ośrodek TVP w Białymstoku oraz Polskie Radio Białystok.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

do góry