Nawigacja

Aktualności

Tylko do dziś zapisy na Olimpiadę Regionalną Wiedzy o AK! - Białystok, 16 marca 2018

  • Baner Olimpiady
    Baner Olimpiady

Tylko do dziś przyjmujemy zapisy na Olimpiadę Regionalną Wiedzy o AK!

W roku szkolnym 2017/2018 już po raz szósty w skali wojewódzkiej, zapraszamy młodzież podlaskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w olimpiadzie historycznej „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku”. Zgłoszenia należy przesyłać do 16 marca 2018 r. na adres Oddziału IPN w Białymstoku (15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1 a), z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o AK”. Zadaniem uczestników Olimpiady będzie poznanie i wykazanie się wiedzą na temat struktury, działalności, podejmowanych akcji zbrojnych, dowódców, zwycięstw i poniesionych ofiar tak przez największą organizację zbrojną polskiego podziemia w latach II wojny światowej jak i jej następczynie.

W tym roku, ze względu na obchody 100. Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Olimpiada przeprowadzona zostanie pod hasłem „Ponownie w walce o Niepodległą”, a pytania w większości dedykowane będą wszystkim żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy bój o Polskę rozpoczęli już na początku XX w.

W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego zgłoszeni przez dyrektorów do dnia 16 marca 2018 r. Olimpiada składa się z dwóch części: eliminacji pisemnych (zaplanowanych na 5 kwietnia 2018 r. o godz. 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem) oraz etapu ustnego (w drugiej połowie kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku). Dokumentacja - karta zgłoszenia, oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin - jest dostępna w formie elektronicznej na stronie: http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy oraz na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: http://www.ckzwm.edu.pl

Organizatorami Regionalnej Olimpiady Historycznej „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku” są: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku i Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Honorowy patronat nad olimpiadą sprawują: Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewoda Podlaski, Starosta Wysokomazowiecki i Podlaski Kurator Oświaty. Nagrody dla Laureatów w postaci okolicznościowych monet przygotował Narodowy Bank Polski.

do góry