Nawigacja

Aktualności

Turniej Debat Historycznych IPN - Białystok, Olsztyn, 17–18 stycznia 2018

Białostocki oddział IPN rozpoczął kolejną edycję Turnieju Debat Historycznych! 17 i 18 stycznia 2018 r. na białostockim „Przystanku Historia” (siedziba Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego) odbyły się warsztaty z wystąpień publicznych, które poprowadził Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne” z Poznania. W zajęciach wzięli udział uczniowie z I LO w Suwałkach, I, IV, V, XI LO, oraz liceów społecznego i katolickiego w Białymstoku.

Z kolei Delegatura IPN w Olsztynie zorganizowała 17 stycznia w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej spotkanie o charakterze szkoleniowym dla przedstawicieli szkół, które biorą udział w projekcie. Zajęcia prowadził Michał Kruszyński, Prezes Fundacji „Nowy Głos”. Lista tematów-tez, z jakimi zmierzyły się olsztyńskie drużyny na poziomie regionalnym:

1. Irredenta była bardziej właściwą drogą wiodącą Polaków do niepodległości niż postawy pozytywistyczne – pracy u podstaw.
2. "...na stos rzuciliśmy swój życia los na stos, na stos" - Legiony Piłsudskiego nie przyczyniły się bezpośrednio do odzyskania niepodległości.
3. Roman Dmowski wniósł największy wymierny wkład spośród ówczesnych polskich liderów politycznych dla urealnienia marzeń o niepodległej ojczyźnie.
4. "Dąbrowszczacy" to nie tylko komunistyczni żołnierze walczący na rozkaz III Międzynarodówki Komunistycznej w Hiszpanii.
5. We wrześniu 1939 r. II Rzeczypospolita Polska miała realne szanse nie przegrać walk obronnych.
6. PRL była „sowiecką kolonią”.
7. Kościół rzymsko-katolicki w powojennej Polsce był główną siłą uniemożliwiającą całkowite skomunizowanie Polski i Polaków.

Olsztyński turniej regionalny, , który wyłoni uczestników turnieju finałowego odbędzie się 23 marca, zaś białostocki - w ostatnim tygodniu kwietnia 2018 r. Finał turnieju odbędzie się w czerwcu 2018 r. w Warszawie. Zapraszamy do szukania argumentów za i przeciw, a przy tym dobrej zabawy z historią!

Więcej informacji o projekcie: http://pamiec.pl/…/informacje-o…/17091,INFO-O-PROJEKCIE.html

do góry