Nawigacja

Aktualności

Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z terenu woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - Białystok, 5 stycznia 2018

5 stycznia 2018 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z terenu woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Najważniejszym celem spotkania było podsumowanie procesu dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce północno-wschodniej.

Zebranych członków Komitetu powitał dyrektor Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela. Następnie problemy związane z dekomunizacją ulic w województwie warmińsko-mazurskim omówili  naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz i dr Paweł Warot. O podobnych problemach na Podlasiu opowiedziała dr Ewa Rogalewska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Dr Rogalewska przedstawiła także sprawę upamiętnienia burmistrza Kolna z okresu II wojny światowej, żołnierza AK Mieczysława Torbicza ps. Puchacz. Sprawy Oddziałowego BUWiM dotyczące upamiętnienia i opiniowania pomników i miejsc pamięci (m.in. w Rudzie k. Grabowa, pow. Gołdap i w Prudziszkach, gm. Jeleniewo) zaprezentował Piotr Łapiński. Przedstawił on także sprawę tablicy upamiętniającej  więzienie NKWD w budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Białymstoku. Z kolei kwestie związane z pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej zaprezentował dr Tadeusz Waśniewski. Informację o remontach pomników dokonanych w 2017 r. zaprezentowała dr Ewa Rogalewska.

do góry