Nawigacja

Aktualności

Prelekcja „Sprawa Zbigniewa Simoniuka” na „Przystanku Historia” - Białystok, 10 stycznia 2018

 • Prelegenta i gości przywitał ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
  Prelegenta i gości przywitał ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
 • Na spotkanie przybyli m.in. dawni członkowie solidarnościowej opozycji
  Na spotkanie przybyli m.in. dawni członkowie solidarnościowej opozycji
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Zdjęcia poglądowe ze śledztwa z początku lat osiemdziesiątych
  Zdjęcia poglądowe ze śledztwa z początku lat osiemdziesiątych
 • Odręczny szkic miejsca podpalenia wykonany przez Zbigniewa Simoniuka
  Odręczny szkic miejsca podpalenia wykonany przez Zbigniewa Simoniuka
 • Ulotka wykonana przez Zbigniewa Simoniuka w Areszcie Śledczym w Białymstoku
  Ulotka wykonana przez Zbigniewa Simoniuka w Areszcie Śledczym w Białymstoku

W dniu 10 stycznia 2018 r. na białostockim „Przystanku Historia” (siedziba Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, ul. Warszawska 48) dr Tomasz Danilecki z białostockiego oddziału IPN wygłosił prelekcję o Zbigniewie Simoniuku, działaczu „Solidarności” i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który w latach 1981–1982 był represjonowany przez aparat bezpieczeństwa i poniósł śmierć w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. W spotkaniu wzięła udział liczna grupa dawnych działaczy opozycji solidarnościowej zrzeszonych w Klubie internowanych, Więzionych i Represjonowanych z prezesem Krzysztofem Nowakowskim. Obecny był także Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. W dyskusji po spotkaniu dawni opozycjoniści wspominali Zbigniewa Simoniuka i przedstawiali własne hipotezy odnośnie przyczyn i okoliczności jego śmierci.

Biogram Zbigniewa Simoniuka na stronie „Encyklopedii Solidarności": http://www.encysol.pl/wiki/Zbigniew_Simoniuk

do góry