Nawigacja

Aktualności

Cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych – Olsztyn, luty 2018

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2017/2018 do udziału w kolejnym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Delegatura IPN w Olsztynie, Kuratorium Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na pierwsze zajęcia z tematu „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877”, które odbędą się w lutym 2018 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 (dokładniejsze dane dotyczące dnia i godziny zostaną ustalone w styczniu 2018 r. i osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefoniczne lub mailowo). Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (89) 534 96 90 do 20 grudnia br. Ilość miejsc ograniczona! W pierwszej kolejności rekrutowani będą nauczyciele, którzy nie brali udziału w poprzednim cyklu szkoleń IPN-MEN!

Cykl obejmuje cztery spotkania w obrębie dwóch tematów przewodnich - „Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768–1877” oraz „Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918”. Prezentacja każdego zagadnienia składać się będzie z trzech elementów - w tym wykładu i warsztatów metodycznych. Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań oraz przeprowadzą i udokumentują po każdym z nich co najmniej dwa zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego itp.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat IPN-MEN. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch lub większej ilości spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 521-48-14, e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl. Serdecznie zapraszamy!

do góry