Nawigacja

Aktualności

Inicjatywy białostockiego oddziału IPN z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – Wilno, Mejszagoła, Niemenczyn, Białystok, Michałowo – 5–8 grudnia 2017

 • Dyrektor Oddziału dr hab. Piotr Kardela, naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda i dr Ewa Rogalewska złożyli kwiaty na grobie Matki Marszałka Piłsudskiego na wileńskiej Rossie
  Dyrektor Oddziału dr hab. Piotr Kardela, naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda i dr Ewa Rogalewska złożyli kwiaty na grobie Matki Marszałka Piłsudskiego na wileńskiej Rossie
 • Dyrektor Oddziału dr hab. Piotr Kardela i naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda z Tomaszem Venclovą
  Dyrektor Oddziału dr hab. Piotr Kardela i naczelnik OBEN dr Waldemar Brenda z Tomaszem Venclovą
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek, dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku i naczelnik OBEN IPN w Białymstoku dr Waldemar Brenda w towarzystwie Marcina Łapczyńskiego, dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie, Radcy Ambasady RP
  Prezes IPN dr Jarosław Szarek, dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku i naczelnik OBEN IPN w Białymstoku dr Waldemar Brenda w towarzystwie Marcina Łapczyńskiego, dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie, Radcy Ambasady RP
 • Wystąpienie dr. Ewy Rogalewskiej w Mejszagole
  Wystąpienie dr. Ewy Rogalewskiej w Mejszagole
 • Lekcja z udziałem prof. Tadeusza Wolszy i dr. hab. Danuty Jastrzębskiej-Golonkowej
  Lekcja z udziałem prof. Tadeusza Wolszy i dr. hab. Danuty Jastrzębskiej-Golonkowej
 • Lekcja z dr. hab. Małgorzatą Dawidziak-Kładoczną
  Lekcja z dr. hab. Małgorzatą Dawidziak-Kładoczną
 • Lekcja z dr. hab. Małgorzatą Dawidziak-Kładoczną
  Lekcja z dr. hab. Małgorzatą Dawidziak-Kładoczną
 • Uczniowie wileńskich szkół z dr. hab. Małgorzatą Dawidziak-Kładoczną i dr. Waldemarem Brendą
  Uczniowie wileńskich szkół z dr. hab. Małgorzatą Dawidziak-Kładoczną i dr. Waldemarem Brendą
 • Plakat konferencji
  Plakat konferencji

Z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego delegacja Oddziału IPN w Białymstoku w składzie: dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału, dr Waldemar Brenda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej i dr Ewa Rogalewska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa udała się do Wilna, gdzie wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”, współorganizowanej przez IPN oraz Instytut Polski w Wilnie, Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego i Instytut Historii Litwy (program konferencji na stronie internetowej: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/42058,Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Bez-emocji-Polsko-litewski-dialog-o-Jozefie-P.html).

Przy okazji konferencji białostocki Oddział IPN zorganizował lekcje dla młodzieży polskiej (około 300 osób) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Naugarduko 76). Poprowadzili je: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Małgorzata Dawidziak – Kładoczna z Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN, UKW w Bydgoszczy, członek Kolegium IPN). Prelekcję wygłosił także dr Waldemar Brenda. Spotkanie z młodzieżą odbyło się także w Niemenczynie. Z kolei 5 grudnia w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny, usytuowanym w dawnym dworze rodu Houwaltów dr Ewa Rogalewska przedstawiła prelekcję  o dekomunizacji ulic i przestrzeni publicznej w Polsce, odwołując się na początku wystąpienia do przywracania pamięci społecznej i przestrzeni publicznej osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego po roku 1989, jako jednej z najpopularniejszych nazw ulic, zamienianych w miejsce nazw komunistycznych, jak Dzierżyńskiego czy Lenina. Po prelekcji zebrani wysłuchali koncertu chóru „Mejszagolanki”, a następnie zwiedzili Muzeum im. Prałata Józefa Obrembskiego i udali się na grób księdza. Z kolei dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela towarzyszył Prezesowi IPN dr. Jarosławowi Szarkowi w uroczystościach z okazji urodzin Marszałka, które odbyły się w rodzinnym siedlisku Piłsudskich Zułowie. Delegacja Oddziału złożyła też kwiaty i zapaliła znicze na grobie Serca Piłsudskiego i jego Matki na wileńskiej Rossie.

Ponadto z okazji urodzin marszałka Piłsudskiego pracownicy OBEN IPN w Białymstoku przeprowadzili lekcje o marszałku Piłsudskim: 5 grudnia w Zespole Szkół nr 9 w Białymstoku (dr Waldemar Wilczewski), 6 grudnia w Bibliotece w Michałowie, (młodzież licealna). 8 grudnia o godz. 9 zajęcia w Sali konferencyjnej Oddziału (ul. Warsztatowa 1A) dla uczniów SP nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku poprowadzi Marta Chmielińska-Jamroz.

do góry