Nawigacja

Aktualności

Konkurs regionalny ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” (zgłoszenia do 15 lutego 2018)

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież województwa podlaskiego do udziału w konkursie poetyckim. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu pochodzącego z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych), który stał się inspiracją do powstania utworu. Mamy nadzieję, że kontakt ze źródłem historycznym stanie się ciekawą podróżą w czasie, która skłoni młode pokolenie do refleksji nad trudnymi, najnowszymi dziejami Polski, a także będzie źródłem twórczych inspiracji.

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918–1989. Jego celem jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  1.  kategoria I: uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych,
  2.  kategoria II: uczniowie dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Dodatkowo Organizatorzy planują opublikować wybrane przez komisję konkursową utwory w okolicznościowym wydawnictwie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty.

Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Na prace konkursowe czekamy do dnia 15 lutego 2018 r.

Ogłoszenie wyników: do dnia 19 marca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w załączonym regulaminie oraz na stronie: www.bialystok.ipn.gov.pl

https://www.facebook.com/IPN.Bialystok/

Kontakt ze strony Organizatora:

do góry