Nawigacja

Aktualności

I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej – Białystok, 7 listopada 2017

 • Obrady Kongresu otworzył dr Waldemar Brenda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku
  Obrady Kongresu otworzył dr Waldemar Brenda, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku
 • Na obrady przybyło kilkudziesięciu samorządowców, a także przedstawiciele urzędów, dawni działacze opozycji, kombatanci
  Na obrady przybyło kilkudziesięciu samorządowców, a także przedstawiciele urzędów, dawni działacze opozycji, kombatanci
 • Obradom przysłuchiwała się krótko także grupka uczniów jednej ze szkół podstawowych, których obecność została powitana brawami
  Obradom przysłuchiwała się krótko także grupka uczniów jednej ze szkół podstawowych, których obecność została powitana brawami
 • Do zebranych przemówił Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski
  Do zebranych przemówił Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski
 • Jadwiga Szczypiń, Podlaski Kurator Oświaty nazwała Kongres wydarzeniem o znaczeniu historycznym
  Jadwiga Szczypiń, Podlaski Kurator Oświaty nazwała Kongres wydarzeniem o znaczeniu historycznym
 • Przesłanie od Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych
  Przesłanie od Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych
 • Swój list do uczestników Kongresu przesłał także, nieobecny z powodu choroby, dyrektor Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela. Odczytał go Eugeniusz Korneluk, naczelnik Oddziałowego Archiwum
  Swój list do uczestników Kongresu przesłał także, nieobecny z powodu choroby, dyrektor Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela. Odczytał go Eugeniusz Korneluk, naczelnik Oddziałowego Archiwum
 • Referat inauguracyjny zaprezentował dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik OBBH IPN w Warszawie
  Referat inauguracyjny zaprezentował dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik OBBH IPN w Warszawie
 • Panel dyskusyjny z udziałem dr. hab. Piotra Niwińskiego, dr Radosława Dobrowolskiego oraz Danuty Kaszlej
  Panel dyskusyjny z udziałem dr. hab. Piotra Niwińskiego, dr Radosława Dobrowolskiego oraz Danuty Kaszlej
 • O dekomunizacji przestrzeni publicznej na początku lat 90. mówiła Stanisława Korolkiewicz, była działaczka KPN
  O dekomunizacji przestrzeni publicznej na początku lat 90. mówiła Stanisława Korolkiewicz, była działaczka KPN
 • Oryginalne transparenty KPN z lat osiemdziesiątych - jako przykład walki o przestrzeń publiczną w czasach komunizmu
  Oryginalne transparenty KPN z lat osiemdziesiątych - jako przykład walki o przestrzeń publiczną w czasach komunizmu
 • Program Kongresu
  Program Kongresu
 • Zaproszenie
  Zaproszenie

7 listopada 2017 r., w roku poprzedzającym setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbył się I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej. W zamierzeniu organizatorów – Oddziału IPN i Wojewody Podlaskiego – Kongres był okazją do spotkania szeroko pojętych podlaskich środowisk samorządowych, które dbają o kształt historycznej pamięci, a jednocześnie nadają realny wymiar obecnemu i przyszłemu rozwojowi naszej Ojczyzny. Patronat honorowy nad Kongresem objął Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W skład Komitetu Honorowego Kongresu weszli: abp dr Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W liście przesłanym do uczestników Kongresu Prezes IPN dr Jarosław Szarek napisał m.in.: „Instytut Pamięci Narodowej – mając do czynienia z coraz większą liczbą inicjatyw historyczno-patriotycznych, dostrzegając ich ogromny potencjał i znaczenie – postanowił zorganizować I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej. Cieszę się, że biorą w nim udział przedstawiciele rozmaitych środowisk, których łączy jedno: chęć pielęgnowania pamięci narodowej i troska o Polskę. Życząc uczestnikom Kongresu, którego głównym celem jest zintegrowanie lokalnych przygotowań obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, owocnych obrad i inspirującej wymiany doświadczeń oraz planów, proszę jedocześnie o przyjęcie pozdrowień i podziękowań za zaangażowanie się w to przedsięwzięcie".

Główne cele Kongresu sformułował w swoim przesłaniu dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, który z powodu choroby nie mógł w nim osobiście uczestniczyć. Stwierdził m.in.: „Zaprosiliśmy tu dziś Was – samorządowców, by wspólnie zastanowić się nad jednym z aspektów patriotyzmu, jakim jest znalezienie we wspólnej przestrzeni publicznej miejsca dla elementów pamięci i patriotyzmu. Zaczynamy tę dyskusję od poziomu najbardziej podstawowego – od przestrzeni, która nas otacza. Zastanówmy się dziś wspólnie nad tym, jak tę przestrzeń na nowo zagospodarować w taki sposób, by nie tylko upamiętniała najważniejszą datę w historii naszej Ojczyzny, ale także stanowiła element państwowotwórczy, istotny element budujący nowoczesny Naród Polski”.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wezwał samorządowców do mobilizacji, by rozpoczęte Kongresem obchody stulecia odzyskania niepodległości były jak najbardziej uroczyste i miały jak najszerszy zasięg. Wykład inauguracyjny „Fenomen Żołnierzy Wyklętych i ich miejsce w pamięci narodowej” wygłosił dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Następnie odbyła się debata pod hasłem „Przestrzeń publiczna – przestrzeń pamięci”, w której uczestniczyli: dr hab. Piotr Niwiński z OBBH w Gdańsku, dr Radosław Dobrowolski – burmistrz Supraśla oraz Danuta Kaszlej – nauczycielka historii z II LO w Augustowie, a zarazem prezes tamtejszego Klubu im. Armii Krajowej. W debacie podkreślano, że przestrzeń publiczna powinna być przestrzenią wspólną, zawierającą wartości uniwersalne, podzielane przez wspólnotę narodową. Jak stwierdził dr hab. Piotr Niwiński, jej wypełnianiem powinni zajmować się przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Danuta Kaszlej dodała, że powinni oni wsłuchiwac się w opinie wyrażane przez stowarzyszenia i zwykłych obywateli. Wszystkich zaś powinien jednoczyć wspólny cel, jakim jest dobro Ojczyzny.

Po debacie wykład „Symbolika niepodległościowa w ikonografii okresu II Rzeczypospolitej” wygłosił dr Jarosław Schabieński z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Następnie Marta Chmielińska-Jamróz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przedstawiła prezentację „Plany upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w województwie białostockim 1936–1939”, zaś wykład „Przeszłość dla przyszłości. Rola pamięci narodowej w polityce państwa” – dr Maciej Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN w Krakowie.

Uczestnicy obrad skierowali do mieszkańców regionu, instytucji, samorządów, stowarzyszeń i organizacji społecznych rezolucję z okazji rozpoczęcia regionalnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości, w której wyrazili hołd wszystkim, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, a także zwrócili się z apelem o jak najbardziej uroczyste i godne zorganizowanie tego wspólnego dla wszystkich Polaków święta.

Kongresowi towarzyszyły dodatkowo: przegląd dokumentalnych filmów historycznych w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym, zwiedzanie Oddziałowego Archiwum przy ul. Warsztatowej 1A oraz otwarcie wystawy „Florian Czarnyszewicz, żołnierz, robotnik, pisarz, patriota polski”, poprzedzone prelekcją dr Diany Maksimiuk (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Białymstoku).

I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej zorganizował Oddział IPN w Białymstoku i Wojewoda Podlaski.

Patronat medialny nad I. Podlaskim Kongresem Pamięci Narodowej sprawują: Polskie Radio Białystok, Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Relację z Kongresu zamieściło Radio Białystok: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/149278

Telewizja Polska: http://bialystok.tvp.pl/34722091/spotkanie-o-sposobach-upamietniania-wydarzen-historycznych

portal dzieje.pl: http://dzieje.pl/aktualnosci/spotkanie-o-sposobach-upamietniania-wydarzen-historycznych

oraz portal Bia24.pl: https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/video.-ipn-w-bia%C5%82ystoku-otworzy%C5%82o-archiwa.html

do góry