Nawigacja

Aktualności

„Białostockie echa życia i męczeństwa ks. Jerzego” - spotkanie na „Przystanku Historia” - Białystok, 25 października 2017

„Białostockie echa życia i męczeństwa ks. Jerzego” to hasło przewodnie spotkania na białostockim „Przystanku Historia”, które odbyło się 25 października 2017 r. Jego pierwszym punktem było otwarcie wystawy „Tak się wszystko zaczęło... Bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wystawa w 70. rocznicę urodzin” przygotowanej w białostockim Oddziale IPN wraz z Fundacją im. Ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro”. W otwarciu uczestniczyła rodzina błogosławionego Kapłana: brat Józef z żoną Alfredą i córką Barbarą Popiełuszko-Matuszczyk oraz druga bratanica ks. Jerzego - Agnieszka Popiełuszko-Szklanko. Podczas wieczoru wspomnień swoje świadectwa złożyli uczestnicy mszy świętych celebrowanych przez ks. Jerzego na początku lat osiemdziesiątych w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, m.in. Władysław Tokarski, Stanisława Korolkiewicz, Ewa Sypytkowska, Edward Panasewicz, Kazimierz Leszczyński, Krzysztof Nowakowski. Kolejny wątek wspomnień dotyczył przewiezienia zwłok zamordowanego Kapłana do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w pierwszych dniach listopada 1984 r. Opowiadał o tym dr Tadeusz Jóźwik, który przeprowadzał sekcję zwłok ks. Jerzego, dr Jan Srzedziński, przeprowadzający badania toksykologiczne, a także ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii Św. Rocha, który modlił się wówczas wraz z bp. Edwardem Kisielem przy zwłokach Ks. Jerzego. Dr Srzedziński opowiedział także o okolicznościach ukrycia relikwii ks. Jerzego w klasztorze Sióstr Misjonarek przy ul. Brukowej w Białymstoku. Ostatnie świadectwo - dotyczące uzdrowienia za pośrednictwem modlitw do Błogosławionego Kapłana wygłosił senator Lech Feszler.

Spotkanie zorganizował Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych wspólnie z Oddziałem IPN w Białymstoku.

do góry