Nawigacja

Aktualności

I. Warmińsko-Mazurski Kongres Organizacji Kresowych - Olsztyn, 27 września 2017

  • Zaproszenie
    Zaproszenie

27 września 2017 r. w Olsztynie odbędzie się I. Warmińsko-Mazurski Kongres Organizacji Kresowych współorganizowany przez miejscową Delegaturę IPN. Głównym organizatorem Kongresu jest Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. Obrady rozpoczną się o godz. 10 w auli im. M. i G. Dietrichów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kurta Obitza 1). Po oficjalnych przywitaniach przedstawiciele poszczególnych organizacji przedstawią swój dorobek, następnie odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem: „Kim jesteśmy, skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy?” Uczestnicy Kongresu wysłuchają także wykładów: „W stronę federalizacji - szanse i wyzwania” oraz „Doświadczenia i metody pozyskiwania środków na działalność stowarzyszeń”. W trakcie obrad planowane jest podjęcie uchwały skierowanej do władz państwowych w sprawie wzmocnienia współpracy z Polakami na Kresach oraz krzewienia historii i kultury kresowej na Warmii i Mazurach, a także w sprawie powołania Sieci Współpracy Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych.

Szczegółowy program obrad i wykaz organizatorów oraz mecenasów na załączonym zaproszeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

do góry