Nawigacja

Aktualności

IX. edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” - Białystok (zgłoszenia do 30 września 2017 r.)

  • Odznaki Honorowe „Świadek Historii”
    Odznaki Honorowe „Świadek Historii”
  • Odznaka honorowa „Świadek Historii”
    Odznaka honorowa „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do IX edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać ponownie. Przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2017 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowej 1A, 15-637 Białystok).  Dodatkowych informacji udziela Tomasz Danilecki, tel. 85 66-457 82, mail: tomasz.danilecki@ipn.gov.pl

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

do góry