Nawigacja

Aktualności

IX Podlaski Rajd „Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK” - Nowe Piekuty, 24–28 sierpnia 2017

 • Wypełnianie kart zgłoszeniowych
  Wypełnianie kart zgłoszeniowych
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Nawiązywanie łączności w terenie
  Nawiązywanie łączności w terenie
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Zabawy w układanie patriotycznych haseł
  Zabawy w układanie patriotycznych haseł
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Gry edukacyjne IPN” dla uczestników IX Podlaskiego Rajdu Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK
  Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Gry edukacyjne IPN” dla uczestników IX Podlaskiego Rajdu Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Gry edukacyjne IPN” dla uczestników IX Podlaskiego Rajdu Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK
  Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Gry edukacyjne IPN” dla uczestników IX Podlaskiego Rajdu Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Gry edukacyjne IPN” dla uczestników IX Podlaskiego Rajdu Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK
  Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Gry edukacyjne IPN” dla uczestników IX Podlaskiego Rajdu Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK
 • Praca z mapami
  Praca z mapami
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Grupy rajdowe
  Grupy rajdowe
 • Na trasie
  Na trasie
 • Drużyna z Malborka, która wygrała Rajd
  Drużyna z Malborka, która wygrała Rajd

Od 24 do 28 sierpnia 2017 r. w Nowych Piekutach i okolicach odbywał się IX. Podlaski Rajd „Śladami Żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK”, organizowany od lat przez Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Jego zasadnicza część odbywała się w gminie Nowe Piekuty, gdzie również mieściła się baza rajdowa. W rywalizacji udział wzięło około sześćdziesięciu uczestników z różnych regionów Polski: Gdańska, Sztumu, Wysokiego Mazowieckiego, Brańska, Ełku, Malborka i Nowych Piekut. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku zaplanowało trasy i przygotowało zadania rajdowe. Trasy przygotowane zostały tak, aby młodzież trafiła do miejscowości związanych z działalnością 5 i 6 Wileńskiej Brygady AK oraz 3 Brygady NZW. Najważniejszym zadaniem uczestników było zbieranie relacji wśród mieszkańców, z których wielu pamiętało pobyt partyzantów podziemia niepodległościowego. Z kolei najciekawszym elementem czterodniowej wędrówki po terenie powiatu Wysokie Mazowieckie była gra terenowa, której fabuła oparta była o fikcyjną historię oddziału Armii Krajowej, który po wyrwaniu się z obławy musiał odnaleźć dowódcę i resztę partyzantów. W grze uczestniczyło sześć grup młodzieży w różnym wieku. Przydzielone im zadania polegały na odnajdywaniu łączników, udzieleniu pierwszej pomocy rannemu partyzantowi, nawiązaniu łączności przy pomocy telefonów polowych, odszyfrowywaniu haseł, a także udziale w zawodach strzeleckich. Wyniki gry włączone zostały do ogólnej klasyfikacji rajdowej. W ramach Rajdu przygotowane były także zajęcia edukacyjne dla dzieci z gminy Nowe Piekuty: rozgrywki w gry historyczne prowadzili pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Paweł Murawski i Paweł Kalisz, spotkanie na temat życia i działalności kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” przygotował dr Łukasz Lubicz-Łapiński, a o pracach ekshumacyjnych opowiadał Marek Nadolski z  Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Warszawie. Zakończenie Rajdu miało miejsce w Świnorojach na terenie rekreacyjnym Lasów Państwowych. Uczestniczyli w nim m.in. wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, Marek Franczak, syn Jozefa Franczaka „Lalka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki oraz tradycyjne kubki rajdowe, które tym razem ozdabiała podobizna kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”.

Wydatnej pomocy w organizacji Rajdu udzieliły Stowarzyszeniu Historycznemu im. Danuty Siedzikówny „Inki” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, a także Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Lasy Państwowe.

do góry