Nawigacja

Aktualności

XVII Międzynarodowy Marsz Zesłańców Sybiru – Białystok, 8 września 2017

Tysiące uczestników z całego kraju, kilkuset gości ze świata i ponad 250 pocztów sztandarowych uczestniczyło w XVII. Międzynarodowym Marszu Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Tysiące uczestników z całego kraju, kilkuset gości ze świata i ponad 250 pocztów sztandarowych uczestniczyło 8 września 2017 r. w Białymstoku w Międzynarodowym Marszu Zesłańców Sybiru, który zorganizował po raz siedemnasty Związek Sybiraków. Nie zabrakło też przedstawiciela Prezedenta RP ministra Andrzeja Dery, urzędników Kancelarii Pani Premier, obecni byli także p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów Jan Józef Kasprzyk oraz minister w kancelarii Prezesa RM Anna Anders, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, młodzież, uczniowie. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował wiceprezes Jan Baster oraz liczne grono pracowników Oddziału IPN w Białymstoku z dyrektorem dr. hab. Piotrem Kardelą na czele. Uczestnicy marszu przeszli z Placu Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego, gdzie arcybiskup senior Edward Ozorowski odprawił mszę świętą w intencji Sybiraków. Po nabożeństwie, przed Grobem Nieznanego Sybiraka odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premier Beaty Szydło. W liście Prezydenta RP znalazło się m.in. następujące stwierdzenie: „Nam, żyjącym w Polsce na powrót suwerennej, realia tamtych lat zniewolenia wręcz trudno sobie wyobrazić. Ale jestem przekonany, że pielęgnowanie pamięci o Golgocie Wschodu jest naszym obowiązkiem, wynikającym z troski o tożsamość i dziedzictwo, a jednocześnie o dziś, i jutro naszego narodu”. Premier Beata Szydło napisała w swoim liście m.in., że „Sybir pozostawił głęboką bliznę w zbiorowej świadomości Polaków, stał się symbolem wyniszczenia naszego narodu, ale także nierównej walki zesłańców o zachowanie polskości”.

List od Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał wiceprezes Jan Baster. Znalazło się w nim m.in. stwierdzenie o tym, że zachowanie pamięci o jednym z najboleśniejszych wydarzeń w historii Polski, jakim były sowieckie deportacje Polaków na Wschód jest jednym z najważniejszych obowiązków władzy państwowej i samorządowej oraz obywateli. Prezes Szarek podkreślił, że dbanie o tę pamięć, m.in. poprzez zbieranie relacji Sybiraków i prowadzenie badań naukowych jest jednym z najistotniejszych zadań IPN. Po wystąpieniach oficjalnych odczytano apel poległych i nastąpiła salwa honorowa.

Podczas Marszu prezentowane były dwie wystawy Oddziału IPN w Białymstoku: „Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS w latach 1939–1941” oraz „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… Internowani w latach 1944–1947”.  Białostocki oddział IPN był jednym ze współorganizatorów Marszu.

Więcej o prezentowanych wystawach na stronie internetowej IPN:

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13783,Sybiracy-Deportacje-obywateli-polskich-w-glab-ZSRR-19391941.html

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13772,Rdzawe-druty-od-Ojczyzny-dziela-nas-Internowani-w-latach-19441947.html

do góry