Nawigacja

Aktualności

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „The Polish Underground State during WWII” – Londyn, 3 czerwca 2017

  • Dr Karol Sacewicz wśród uczestników konferencji (fot. MSZ)
    Dr Karol Sacewicz wśród uczestników konferencji (fot. MSZ)

3 czerwca 2017 r. dr Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczył w Londynie w międzynarodowej konferencji „The Polish Underground State during WWII” zorganizowanej przez Polish Heritage Society (UK), The Polish Institiute and Sikorski Museum in London, Studium Polski Podziemnej oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Miejscem obrad była zacna i godna siedziba ambasady Najjaśniejszej Rzeczypospolitej położona przy Portland Pl. 47.
Obrady dotyczyły wielu aspektów działalności i organizacji struktur Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Eugenia Maresh (Studium Polski Podziemnej) omawiała rolę i znaczenie ruchu oporu w Europie z brytyjskiego punktu widzenia, a szczególnie stosunek czynników brytyjskich do roli i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Dr Wojciech Rappak (University College London) poprzez charakterystykę działalności oraz postaci Jana Karskiego ukazał stosunek władz brytyjskich, w ogóle aliantów zachodnich wobec Polski Podziemnej i całości sprawy polskiej w latach II wojny światowej. Kolejny mówca - dr hab. Waldemar Grabowski (Biuro Badań Historycznych IPN) dokonał analizy rozwoju organizacyjnego cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Referat przygotowany przez dr. Andrzeja Suchcitza (Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego), a dotyczący założeń planu powstania powszechnego w Polsce odczytała - pod nieobecność autora - Maria Suchcitz. O kluczowej, dla dziejów Polski Podziemnej, a zwłaszcza ZWZ-AK, roli gen. Stefana Roweckiego mówił wykładowca Royal Military Academy Sndhurst dr Paul Latawski. Dr Karol Sacewicz przybliżył słuchaczom problematykę stosunku Polski Podziemnej wobec tzw. polskich komunistów, a przede wszystkim koncepcje i plany prowadzenia przez czynniki niepodległościowe akcji przeciwkomunistycznej. Moderatorami obrad byli: dr Marek Stella-Sawicki (Chairman, Polis Heritage Society UK), Chris Januszewski (PHS), emerytowany pułkownik armii brytyjskiej Richard Ciągliński oraz emerytowany oficer brytyjskich wojsk Terytorialnych major Marek Zaremba-Tymieniecki. Poza wygłoszonymi referatami ważną częścią obrad były wystąpienia kombatantów AK - żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Obrady konferencji swoją obecnością zaszczycił gospodarz miejsca Arkady Rzegocki, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii. Wśród zaproszonych gości obecny był także emerytowany generał armii brytyjskiej John Drewienkiewicz. Wystąpienia wszystkich referentów spotkały się z dużym uznaniem oraz zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania od zgromadzonej publiczności.

Konferencja „The Polish Underground State during WWII” jest kolejną z serii inicjatyw naukowych podejmowanych przez Polish Heritage Society. Poprzednia dotyczyła m.in. historii „Cichociemnych” oraz stosunku brytyjskiej SOE do akcji sabotażowo-dywersyjnych i rozpoznawczych prowadzonych na terenach okupowanej Polski. Wystąpienia referentów ukazały się drukiem w anglojęzycznej wersji materiałów pokonferencyjnych. Organizatorzy zapewniają, że również referaty z ostatniej czerwcowej konferencji zostaną wydane.

Więcej o konferencji na stronie internetowej:

http://www.london.mfa.gov.pl/en/news/international_history_conference_on_polish_underground_state_during_wwii#.WTpRVIRPq7w.facebook

do góry