Nawigacja

Aktualności

Najnowsza książka dr. hab. Piotra Kardeli „Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953–2012” - Olsztyn–Białystok–Warszawa 2017

  • Okładka
    Okładka

Ukazała się właśnie najnowsza książka Piotra Kardeli, dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku pt. Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953–2012”, Olsztyn–Białystok–Warszawa 2017. Więcej o publikacji na stronie internetowej: http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/publikacje/ksiazki-bialystok/40448,Kola-Stowarzyszenia-Polskich-Kombatantow-w-Stanach-Zjednoczonych-19532012.html

Publikacja Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953–2012 przedstawia działalność ponad pięćdziesięciu komórek tej organizacji, które wraz z Zarządem Głównym z siedzibą w Nowym Jorku stanowiły niezwykle ważną część struktury SPK. Praca jest niemal integralną częścią wydanej przez IPN monografii Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, w której na szerokim tle realiów polonijno-amerykańskich zaprezentowano Stowarzyszenie przede wszystkim poprzez działalność nowojorskiej centrali”.

ZeWstępu Autora

Książkę można nabyć w siedzibie białostockiego oddziału IPN przy ul. Warsztatowej 1A.

do góry