Nawigacja

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku - Białystok, 7 marca 2017

  • Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Pan Adam Siwek wraz z Dyrektorem Oddziału IPN w Białymstoku Panią Barbarą Bojaryn-Kazberuk witają zgromadzonych członków kolegium
    Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku
  • Członkowie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku debatują nad kolejnymi punktami przewidzianymi w programie
    Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku
  • Gospodarze spotkania wraz z członkami Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku obecnymi na posiedzeniu 7 marca 2017 r.
    Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku

W dniu 7 marca 2017 r. w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w składzie ustalonym w zarządzeniu nr 11/17 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa utworzonych przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W posiedzeniu komitetu wzięli udział: Adam Siwek – Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Barbara Bojaryn-Kazberuk – Dyrektor Oddziału oraz pracownicy Oddziału IPN w Białymstoku.

Akty powołania w skład komitetu odebrali:

Jerzy Brzozowski, Sławomir Hryniewicz, dr Jerzy Jastrzębski, Marcin Jastrzębski, Władysław Kałudziński, Zbigniew Kaszlej, ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Andrzej Lechowski, płk Tomasz Łysek, Jan Moczulski, Paweł Myszkowski, Andrzej Nowakowski, Maciej Prażmo, dr hab. Jan Snopko, Kazimierz J. Wosiek, Dariusz P. Syrnicki, ks. dr Adam Szot, Jarosław Średnicki, Władysław Tokarski.

Spotkanie rozpoczęto od omówienia dotychczas zrealizowanych zadań (w ramach działalności przy wojewodach podlaskim i warmińsko-mazurskim) oraz przedstawiono plany działań komitetu na 2017 r. Następnie na przewodniczącego komitetu wybrano Pana dr. Pawła Myszkowskiego z Białegostoku; zastępcą przewodniczącego został Pan Władysław Kałudziński z Olsztyna.

Następnie komitet procedował sprawy związane z upamiętnieniem – prowadzono dyskusję o bieżącej działalności oraz m.in. sprawach dekomunizacji ulic i pomników.

Komitet pozytywnie zaopiniował wniosek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. Zinka w Olsztynie (dot. upamiętnienia ks. Adalberta (Wojciecha) Zinka poprzez budowę pomnika  przy parafii Archikatedralnej św. Jakuba w Olsztynie); omawiano także sprawę budowy obelisku jako znaku pamięci Polskiej Golgoty Wschodu na terenie byłego dworca towarowego PKP Białystok Fabryczny (inicjatywa Związku Sybiraków). W tej sprawie powołano komisję grupy tematycznej, w skład której wejdą członkowie komitetu z Białegostoku. Następnie podjęto uchwałę w sprawie opinii na temat pochówku szczątków ofiar zbrodni nazistowskich i komunistycznych odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku na cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku, oraz uchwałę w sprawie nadania złotego medalu „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ” dla członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oddziału w Szczuczynie.

do góry