Nawigacja

Aktualności

Piąta edycja „Olimpiady historycznej wiedzy o Armii Krajowej”

  • Olimpiada
    Olimpiada
  • Informator, cz. 2
    Informator, cz. 2
  • Informator, cz. 1
    Informator, cz. 1

W roku szkolnym 2016/2017 już po raz piąty Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego do udziału w konkursie historycznym. Tym razem odbędzie się on pod nazwą „Olimpiada historyczna wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od września 1939 do 25 kwietnia 1947 roku”. Zadaniem uczestników, tak jak w latach ubiegłych, będzie przyswojenie wiedzy na temat struktury, działalności, podejmowanych akcji zbrojnych, dowódców, zwycięstw i ofiar poniesionych przez największą organizację zbrojną polskiego podziemia w latach II wojny światowej oraz jej poprzedniczek i następczyń.

Hasłem tegorocznej olimpiady są „Kresowi Żołnierze Wyklęci” – dedykujemy ją wszystkim żołnierzom podziemia niepodległościowego związanym z dawnymi Kresami północno-wschodnimi Rzeczypospolitej: Grodzieńszczyzną, Wileńszczyzną i Nowogródczyzną. Z tego powodu zakres tematyczny aktualnej edycji olimpiady został rozszerzony o zagadnienia związane z ich historią.

W etapie I (pisemnym) uczestnicy konkursu sa­modzielnie rozwiązują test. Na jego wypełnienie mają 90 min. Etap ten odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo­wieckiem w pierwszej połowie kwietnia 2017 r. Data dzienna zostanie ustalona nie później niż miesiąc przed jego przeprowadzeniem. Etap II polega na indywidualnej rozmowie uczestników zakwalifikowanych w etapie I z komisją konkursową. Odbędzie się on w drugiej połowie kwietnia 2017 r. w siedzibie Oddziału PN w Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1a (data dzienna zostanie ustalona nie póź­niej niż miesiąc przed przeprowadzeniem etapu II). Każdy uczestnik eliminacji ustnych wylosuje zestaw trzech pytań związanych z problematyką kon­kursu i udzieli na nie odpowiedzi. Maksymalny czas odpowiedzi na każde z pytań to 10 min.

Zachęcamy gorąco do zgłaszania udziału w konkursie. Daną szkołę zgłasza jej Dyrektor, podając liczbę uczniów, którzy wezmą udział w konkursie. Zgło­szenia w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15–637 Bia­łystok do 7 marca 2017 r. (decyduje data stem­pla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Kon­kurs Wiedzy o AK” lub mailem na skrzynkę: urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl, również do 7 marca 2017 r. Formularz zgłoszeniowy, formularz oświadczenia zgody na przetwa­rzanie danych osobowych, regulamin wraz z wykazem literatury oraz szczegółową informację znajdziecie Państwo w załącznikach (można je również pobrać ze stron internetowych: 

http://pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/regionalne/16878,Regionalna-Olimpiada-Historyczna-Wiedzy-o-Armii-Krajowej-jej-poprzedniczkach-i-n.html lub http://www.ckzwm.edu.pl).

Jak zawsze, na finalistów olimpiady czekają ciekawe nagrody!

Konkurs objęty jest patronatem białostockiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Wysokomazowieckiego.

Nad zgłoszeniami czuwa Urszula Gierasimiuk – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku

tel. 85-664-57-87

e-mail: urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl

do góry