Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” - Tykocin, 8 stycznia 2017

 • Prelekcja dr. Ewy Rogalewskiej
  Prelekcja dr. Ewy Rogalewskiej
 • Autorka oprowadziła zebranych po ekspozycji
  Autorka oprowadziła zebranych po ekspozycji
 • Śpiewanie kolęd z zespołem Hetmanki
  Śpiewanie kolęd z zespołem Hetmanki
 • Okładka albumu
  Okładka albumu

8 stycznia Muzeum w Tykocinie (Oddział Muzeum Podlaskiego) oraz Oddział IPN w Białymstoku zainaugurowały nowy rok otwarciem wystawy „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” przygotowanej przez dr. Ewę Rogalewską z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. W wernisażu, który odbył się w Domu Talmudycznym w Tykocinie uczestniczyła Autorka, która wygłosiła prelekcję o zagładzie ziemianskich siedlisk na Podlasiu i Kresach oraz oprowadziła zebranych gości po ekspozycji.. Po wernisażu odbyło się śpiewanie kolęd wspólnie z miejscowym zespołem „Hetmanki”.

Więcej o wystawie w towarzyszącym jej albumie:

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13085,Zaglada-dworow-w-wojewodztwie-bialostockim-po-roku-1939.html

do góry