Nawigacja

Aktualności

V. Regionalny konkurs historyczny wiedzy o Armii Krajowej jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od 1 września 1939 r. do 25 kwietnia 1947 r. – Białystok-Wysokie Mazowieckie

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Zgłoszenia do 7 marca 2017 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego do udziału w V. edycji Regionalnego konkursu historycznego wiedzy o Armii Krajowej jej poprzedniczkach i następczyniach w okresie od 1 września 1939 r. do 25 kwietnia 1947 r.

Daną szkołę zgłasza do konkursu jej Dyrektor, podając liczbę uczniów, którzy wezmą w nim udział. Zgło­szenia w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15–637 Bia­łystok do 7 marca 2017 r. (decyduje data stem­pla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Kon­kurs Wiedzy o AK” lub mailem na skrzynkę: Urszula.Gierasimiuk@ipn.gov.pl, również do 7 marca 2017 r.

Regulamin Konkursu wraz z wykazem literatury, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie zgody na przetwa­rzanie danych osobowych można pobrać ze stron internetowych: http://www.pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy lub http://www.ckzwm.edu.pl

W etapie I (pisemnym) uczestnicy konkursu sa­modzielnie rozwiązują test. Na jego wypełnienie mają 90 min. Etap ten odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazo­wieckiem w pierwszej połowie kwietnia 2017 r. Data dzienna zostanie ustalona nie później niż miesiąc przed jego przeprowadzeniem. Etap II polega na indywidualnej rozmowie uczestników zakwalifikowanych w etapie I z komisją konkursową. Odbędzie się on w drugiej połowie kwietnia 2017 r. w siedzibie Oddziału PN w Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1a (data dzienna zostanie ustalona nie póź­niej niż miesiąc przed przeprowadzeniem etapu II). Każdy uczestnik eliminacji ustnych wylosuje zestaw trzech pytań związanych z problematyką kon­kursu i udzieli na nie odpowiedzi. Maksymalny czas odpowiedzi na każde z pytań to 10 min.

Szczegółowe informacje: Urszula.Gierasimiuk@ipn.gov.pl, tel. 85 66 457 87

Konkurs objęty jest patronatem białostockiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Wysokomazowieckiego.

do góry