Nawigacja

Aktualności

Zaproszenie na szkolenia „Polski wiek XX – losy państwa i narodu” – Białystok, listopad 2016 r. – maj 2017 r.

Podlaski Kurator Oświaty i Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych (zwłaszcza historii) z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego do udziału w pierwszym cyklu szkoleń noszącym tytuł „Miedzy dwoma totalitaryzmami”, realizowanym w roku szkolnym 2016/2017.
Szkolenia są częścią przedsięwzięcia podjętego przez IPN we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Roczny cykl obejmie sześć tematów dotyczących historii Polski w latach 1937–1948. Prezentacja każdego zagadnienia składać się będzie z wykładów, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty.

Celem pierwszego cyklu szkoleń jest przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty, zwłaszcza jego elitom.

W Białymstoku wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie Kuratorium Oświaty (Rynek Kościuszki 9). Wstępny harmonogram szkoleń jest następujący:

18 XI 2016 r. - Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

16 XII 2016 r. - Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

17 II 2017 r. - Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

17 III 2017 r. - Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

21 IV 2017 r. - Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

19 V 2017 r. - Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Pierwsze szkolenie, które poprowadzi dr hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, rozpocznie się 18 listopada 2016 r. o godz. 12.

Więcej informacji na temat szkoleń można znaleźć pod adresem:

http://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/szkolenia-dla-nauczycie/polski-wiek-xx-losy-pan

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=2&tabid=5847

do góry