Nawigacja

Aktualności

Uroczystość w 73. rocznicę zbrodni niemieckich na Białostocczyźnie – 15 lipca 2016

W dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 12 w miejscu straceń w Bacieczkach przedstawiciele Oddziału IPN w Białymstoku oraz wierni z parafii pw. św. Faustyny wraz z wikariuszem ks. Robertem Rafało złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wartę przy pomniku trzymali harcerze. Obecny był także Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. mniejszości narodowych Wojciech Przygoński i kilkoro dziennikarzy. O zbrodniach niemieckich z lipca 1943 r. opowiedział Karol Usakiewicz z Archiwum Oddziału. Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku uroczystości rocznicowe w tym miejscu będą miały szerszy zasięg.

15 lipca 1943 r. dowódca niemieckiej policji bezpieczeństwa i SD w Okręgu Białystok podpisał obwieszczenie o przeprowadzeniu zbrodniczej akcji represyjnej w odwecie za zlikwidowanie kilku funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego oraz jednej z konfidentek Gestapo. W tym dniu na obrzeżach Białegostoku (w Bacieczkach i Pietraszach) i w okolicach większych miast Okręgu: Grodna, Łomży, Wołkowyska, Bielska Podlaskiego, Grajewa i Sokółki Niemcy rozstrzelali kilkuset zakładników.

Obwieszczenie z 15 lipca 1943 r. informowało o tysiącu osobach „z powiatu łomżyńskiego podejrzanych o bandytyzm, względnie o przynależność do ruchu stawiania oporu”, które zostały rozstrzelane, o egzekucji ponad 300 mieszkańców wsi Szaulicze pod Wołkowyskiem, zamordowaniu 125 zakładników z Białegostoku i Wasilkowa oraz 19 rodzin z każdego z miast powiatowych w Okręgu Białystok (Grodno, Wołkowysk, Łomża, Bielsk Podlaski, Grajewo, Sokółka). Wśród rozstrzelanych były osoby, które stanowiły polską elitę: m.in. nauczyciele, lekarze i księża. Z tego powodu lipcową zbrodnię z 1943 r. w Okręgu Białystok historycy porównują do zorganizowanej w 1940 r. w Generalnym Gubernatorstwie akcji AB, zaplanowanego wyniszczenia inteligencji polskiej.

W lipcu 1943 r. niemiecki terror w szczególnie okrutny sposób dotknął mieszkańców Okręgu Białystok poprzez serię masowych egzekucji dokonywanych w pobliżu miast oraz eksterminację ludności wiejskiej. Tylko w trzech miejscowościach - Sikorach Tomkowiętach, Krasowie-Częstkach i Wnorach-Wandach w dniach 13, 17 i 21 lipca 1943 r. Niemcy zamordowali ponad 350 osób.

do góry